Tillverkning av byggkonstruktioner i metall

Baserat på våra utförda arbeten och erfarenhet inom metallkonstruktioner kan Span Oü alltid erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder. Främst tillverkar vi konstruktionslösningar som fackverk, stöttor, balkar och leder.

Installation av den producerade metallkonstruktionen

Vi erbjuder kunden en komplett lösning från produktdesign och rådgivning till färdigställande. För att säkerställa detta erbjuder vi transport och installation av all produktion.

Trappor, plattformar, staket, räcken i metall

Vi har lång erfarenhet av tillverkning av trappor, plattformar, staket och räcken. Speciellt när det gäller materialval och att integrera kundens önskemål i komplexa konstruktioner.

Specialbeställningar

Vi tillverkar specialbeställda konstruktioner efter nära samarbete med kunden från projektering, rådgivning och materialval. Exempelvis multilift container, hamnplattformar och liknande.